PLAN - PRICE

Description

Ugradnja i zamjena komponenata u računalu

150 kn/h

Instalacija operativnog sustava

250 kn/h

Usluge instalacije i konfiguracije mrežne opreme


200 kn/h

Instalacija i konfiguracija softvera


200 kn/h

Ostalo vezano uz računala i računalnu opremu


200 kn/h